Chủ tịch HĐQT Sonadezi Giang Điền (SZG) bất ngờ xin từ nhiệm không rõ lý do, cổ phiếu tăng kịch trần

Nếu đơn từ nhiệm của ông Trần Hoài Nam được thông qua, HĐQT của Sonadezi Giang Điền sẽ còn 4 người.