Thủy điện Sê San 3 cán mốc sản lượng 20 tỷ kWh

(Chinhphu.vn) - Sau hơn 17 năm vận hành, Thủy điện Sê San 3, nhà máy lớn thứ hai trong số 3 nhà máy do Công ty Thủy điện Ialy quản lý, vừa cán mốc sản xuất sản lượng điện 20 tỷ kWh.