Công ty CP Than Hà Lầm: Chú trọng công tác ATLĐ, nỗ lực hoàn thành tốt mục tiêu năm 2024

(THPL) - Để đạt mục tiêu sản xuất 2,4 triệu tấn than, đào mới gần 12.000 mét lò trong năm 2024, Công ty CP Than Hà Lầm xác định tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn lao động; đẩy nhanh tiến độ chuyển diện sản xuất của các đường lò; tiếp tục chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.