Doanh nhân Nguyễn Háo Vĩnh: Người có công trong ngành xuất bản và khai mở dân trí

Từng tham gia du học tại Nhật Bản theo phong trào Đông du do cụ Phan Bội Châu khởi xướng, doanh nhân Nguyễn Háo Vĩnh sau khi về nước đã tham gia tích cực vào hoạt động kinh tài của Hội Minh Tân. Về sau, ông còn tích cực tham gia vào lĩnh vực xuất bản khi thành lập Nhà in Xưa Nay, cũng như trở thành một nhà báo luôn tung hô mở mang dân trí cho người Việt bằng chữ Quốc ngữ.