Bà Lâm Thúy Ái - Chủ tịch HĐTV Công ty Sản xuất - Thương mại Mebipha: “Doanh nghiệp dẫn đầu phải là doanh nghiệp dẫn dắt...”

20 năm trên thương trường, trải qua nhiều thành công và cả những thất bại, bà Lâm Thúy Ái quan niệm rất nhẹ nhàng về việc “được mất” trong cuộc sống. “kinh doanh ai cũng nghĩ đến lợi nhuận, nhưng kiếm tiền phải đi cùng với việc phụng sự xã hội”, bà nói.