Mẹo gửi tiết kiệm hưởng ưu đãi cho người trẻ

Theo khảo sát của MLIV Pulse với nhà đầu tư cá nhân, 2/3 đáp viên cho biết ưu tiên 60% tiền gửi tiết kiệm trong danh mục đầu tư vì xu thế ở các thị trường tài chính chưa cụ thể.