Cảnh báo về rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa, tiền số tại Việt Nam

Nhiều hình thức, thủ đoạn của tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, nhất là đối với lĩnh vực tiền kỹ thuật số, tiền ảo (tiền mã hoá)…