Bắt cựu nhân viên công ty tài chính lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Quá trình công tác, Kiều có thực hiện việc đáo hạn thẻ và các khoản vay cho khách hàng nhằm kiếm thêm thu nhập. Để có tiền thực hiện công việc nêu trên Kiều đã tiến hành vay mượn tiền của người thân và bạn bè, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng trả nợ.