Việt Nam tăng 4 bậc về tự do kinh tế

Việt Nam xếp thứ 106 trên 165 quốc gia, vùng lãnh thổ về chỉ số Tự do kinh tế thế giới, tăng 4 bậc so với 2022, theo Viện Fraser (Canada).