Trình đề án thu phí ô tô vào tháng 6-2024

Ngày 23-5, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM - Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.